yl8055永利

腾讯大乐透15048期杀后六要素,腾讯大乐透13138期杀后六要素

2 8月 , 2019  

bossZone=”content”>

bossZone=”content”>

bossZone=”content”>

腾讯体育讯

腾讯彩票讯

腾讯彩票讯

栏目说明:为便于彩民投注超级大乐透,腾讯彩票研究中心推出了杀后六要素,从差值、和值、最值、余值、补值和邻值等六个方面进行杀号,最多可杀掉9个号码,可大大减少彩民朋友的投注。大乐透13014至13043期30期,9杀全中共11期。

栏目说明:为便于彩民投注超级大乐透,腾讯彩票研究中心推出了杀后六要素,从差值、和值、最值、余值、补值和邻值等六个方面进行杀号,最多可杀掉9个号码,可大大减少彩民朋友的投注。大乐透13014至13043期30期,9杀全中共11期。

栏目说明:为便于彩民投注超级大乐透,腾讯彩票研究中心推出了杀后六要素,从差值、和值、最值、余值、补值和邻值等六个方面进行杀号,最多可杀掉9个号码,可大大减少彩民朋友的投注。大乐透13014至13043期30期,9杀全中共11期。

上期大乐透杀后六要素杀9中7,本期重点杀7。

上期大乐透杀后六要素杀9中7,本期重点杀1。

上期大乐透杀后六要素杀9中7,本期重点杀9。

期次

期次

期次

前1

前1

前1

前2

前2

前2

前3

前3

前3

前4

前4

前4

前5

前5

前5

后1

后1

后1

后2

后2

后2

差值

差值

差值

和值

和值

和值

最值

最值

最值

余值

余值

余值

补值

补值

补值

邻值

邻值

邻值

统计

统计

统计

13128

15038

15019

11

12

2

13

19

8

27

22

16

33

31

22

35

35

24

1

7

1

2

8

3

5

1

4

1

1

10

2

3

3

1

7

1

8

7

7

7

4

11

4

9

10

6

8

4

9

7

6

6

5

7

13129

15039

15020

11

3

11

23

6

26

29

7

28

30

16

29

33

25

32

1

1

1

4

6

4

1

1

2

3

1

4

2

3

2

2

9

8

11

11

12

9

7

10

3

10

4

2

8

2

1

7

2

7

7

7

13130

15040

15021

8

2

22

9

9

23

15

10

24

19

23

26

30

35

31

6

9

5

9

12

6

3

5

3

5

7

5

1

1

1

12

9

3

9

1

8

6

4

5

5

7

4

2

2

2

, , , , ,


相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图